<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 5/2021


OBSAH

 • UHEREK, J.: Bezpečná práca vo výškach – krok za krokom, 2. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: Migrujúci zamestnanci v Európe čelia vyššiemu vystaveniu ochoreniu COVID-19 aj ochoreniam a poškodeniam podporno-pohybovej sústavy
 • BEZÁKOVÁ, A.: Technická Inšpekcia má nového generálneho riaditeľa
 • MANICA, V. – VAŠČÁK, P.: Povolenie na prácu predvýrobné plánovanie bezpečnosti
 • KOPÚNEK, J.: Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie, 2. časť
 • FIRMENTOVÁ, K. – PAČAIOVÁ, H.: Vplyv úrovne spracovania projektovej dokumentácie na kvalitu a bezpečnosť stavebného diela
 • BEZÁKOVÁ, A.: Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – ako klimatická zmena ovplyvní bezpečnosť a zdravie zamestnancov?
 • BOLDIŠ, P.: Pripútajte sa, prosím!
 • KOPÚNEK, J.: Nebezpečné látky – strašiak tejto doby?!
 • SABO, J.: Vznik pracovného úrazu s následným vážnym poškodením zdravia zamestnanca
 • STN | INFORMUJEME | INFORMÁCIE Z EÚ-OSHA | LEGISLATÍVA | INZERCIA
<< Späť na obsahy