<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 3/2021


OBSAH

 • CYPRICH, F.: Prevencia vzniku pracovných úrazov a zodpovednosť za ne počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
 • UHEREK, J.: Etika a kultúra bezpečnosti práce
 • FIRMENTOVÁ, K. – PAČAIOVÁ, H.: Osobitné faktory s dosahom na úroveň BOZP na pracovisku
 • ROZBOR pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2020
 • TOMAŠKOVÁ, M.: Inovačné hasiace prostriedky a ich význam
 • KEREKEŠ, L.: Dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu
 • BEZÁKOVÁ, A.: Deň Európy 2021: Za bezpečné a zdravé pracoviská v EÚ dnes aj v budúcnosti
 • MARKULÍK, Š. – VILINSKÝ, T. – KOZEL, R.: Vplyv nástroja 5S na bezpečnosť pri práci
 • GECELOVSKÁ, D.: Používanie elektrických bicyklov a elektrických kolobežiek
 • ZMENA vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021
 • STN | INFORMUJEME | INFORMÁCIE Z EÚ-OSHA | LEGISLATÍVA | ODPOVEDÁME ČITATEĽOM | INZERCIA
<< Späť na obsahy