<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 2/2021


OBSAH

  • SABO, M.: Ublíženie na zdraví s následkom smrti pri ťažbe dreva
  • MAČEK, I.: Novela Zákonníka práce. Nové možnosti pre zamestnancov a povinnosti pre zamestnávateľa
  • BALLUCH, R.: Základné princípy bezpečnosti výťahov a ich bezpečnostných častí
  • KOTIANOVÁ, Z. – ORAVEC, M. – GLATZ, J.: Rozšírená realita – efektívny nástroj vo výučbe bezpečnosti
  • PECHOVÁ, D. – PAČAIOVÁ, H.: Inovatívny koncept generačného vzdelávania v oblasti BOZP
  • BEZÁKOVÁ, A.: Odstránenie prekážok účinného riešenia podporno-pohybovej sústavy
  • KORDOŠOVÁ, M.: Respirátory, respirátory... a opäť respirátory
  • MEITNER, R.: U. S. Steel – 20 rokov v Košiciach a ako vyzerá jeho pochod k nule v úrazovosti
  • STN | Informujeme | Informácie z EÚ-OSHA | Legislatíva | Inzercia
<< Späť na obsahy