<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 1/2021


OBSAH

 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Novela nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, účinná od 24. 11. 2020
 • SABO, M.: Nebezpečná airsoftová hra v budove určenej na demoláciu
 • GLATZ, J. – KOTIANOVÁ, Z. – GORZÁS, M.: Fit test – testovanie ochrany dýchacích ciest
 • MAČEK, I.: Dvojnásobná tragická nehoda
 • BEZÁKOVÁ, A.: Aktualizácia usmernení Európskej únie o úprave pracovísk a ochrane pracovníkov v období pandémie ochorenia COVID-19
 • BEZÁKOVÁ, A.: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
 • BEZÁKOVÁ, A.: Portugalsko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ
 • BEZÁKOVÁ, A.: Úlohy predsedníctva Rady EÚ
 • ONOFREJOVÁ, D. – BALÁŽIKOVÁ, M.: Minimalizácia fyzickej záťaže na pracoviskách v priemysle použitím exoskeletov
 • 10 odporúčaní pri Covid-19
 • Úrazový príplatok na COVID-19
 • STN | Informujeme | Informácie z EÚ-OSHA | Legislatíva | Inzercia
<< Späť na obsahy