BEZPEČNÁ PRÁCA


odborný časopis – dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby som Vám s ukončením pôsobenia vo funkcii šéfredaktorky časopisu BEZPEČNÁ PRÁCA a zároveň odchodu do dôchodku, poďakovala za doterajšiu spoluprácu a významnú pomoc pri zabezpečovaní vydávania časopisu.

„Lúčenie býva aj krásne, lúčenie je farba čias,“ spieva sa v známej pesničke. V redakcii pracujem 32 rokov. Po zrušení Výskumného a vzdelávacieho ústavu bezpečnosti práce v roku 2004 som sa rozhodla udržať časopis pri živote a vydávať ho vo vlastnej réžii, čo trvalo 17 rokov. Toto číslo, žiaľ, je bodkou za vydávaním Bezpečnej práce. Spolupôsobili pritom viaceré okolnosti, boli to aj ekonomické príčiny, ktoré so sebou priniesla pandémia, ale spája sa s tým aj to, že niet komu odovzdať veslo, a tak keď prišiel čas odísť na zaslúžený odpočinok, odchádza so mnou aj Bezpečná práca.

Podarilo sa nám dosiahnuť, že časopis nebol iba časopisom, ale aj pracovnou pomôckou na úspešné zvládnutie opatrení v boji proti úrazom a chorobám z povolania.

BEZPEČNÁ PRÁCA tento rok zavŕšila 52 rokov svojej existencie. Za tie roky v časopise vyšlo niekoľko tisíc informácií, ktoré pripravila redakcia z oblasti pracovného prostredia, z praxe, výskumu, legislatívy, požiarnej ochrany, inšpekcie práce, pracovnej úrazovosti, technickej bezpečnosti... Odborníci pomohli pri riešení konkrétnych problémov čitateľov, ktoré sme uverejnili v rubrike Odpovedáme čitateľom. Rozmanité príspevky napĺňali aj rubriky Zaujímavosti, Informujeme a Informácie z EU-OSHA.

Vo svete vychádza mnoho časopisov a iných periodík zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale som presvedčená, že Bezpečná práca svojím obsahom oprávnene zaujala čestné miesto medzi časopismi tohto druhu vo svete...

Kontakty s Vami ma obohatili o cenné skúsenosti a informácie, ktoré som zužitkovala pri vydávaní odborného časopisu.

Prajem Vám v ďalšej práci veľa úspechov, dobré zdravie a osobnú spokojnosť.

Krásne, ničím nerušené sviatky pokoja – Vianoce a úspešný rok 2022 Vám praje

Anastázia Bezáková