<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 5/2019


OBSAH

 • TROŠANOVÁ, M.: Transpozícia „odpadového balíka“ do slovenskej legislatívy je pred schválením
 • RAJZINGER, J.: Bezpečne pri používaní tlakových nádob s náplňou plynov, propán-bután
 • DUBAJ, P.: Požiare technických zariadení. Prevádzkovo-technické poruchy ako príčiny vzniku požiarov
 • SABO, M.: Analýza pracovného úrazu spôsobeného vysokozdvižným vozíkom
 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Zmeny vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, účinné od 1. augusta 2019, 1. a 2. časť
 • VENCEL, J.: Ako čítať označovanie na výrobkoch podľa smernice ATEX 2014/34/EU
 • FARÁRIK, P.: Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa, 3. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: Dobrá prax. Víťazi v rámci kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky
 • BEZÁKOVÁ, A.: Práca v digitálnej budúcnosti
 • BEZÁKOVÁ, A.: Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
 • MAČEK, I.: Stretnutie KOZ SR s NIP, IP a MPSVR SR
 • KEREKEŠ, L.: Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v dopreve 2019
 • NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | PRÍPADY, KTORÉ VARUJÚ
<< Späť na obsahy