<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 5/2018


OBSAH

 • SABO, M.: Opis a analýza smrteľného pracovného úrazu pri ťažbe dreva
 • KOMÁR, P.: Používanie súkromných elektrických spotrebičov na pracovisku
 • BEZÁKOVÁ, A.: Otvorenie výrobne Čpavok 4
 • GORZÁS, M. – GLATZ, J. – KOTIANOVÁ, Z.: Metódy analýzy procesu horenia technických materiálov
 • KRÁLIK, P.: Elektrostatika a antistatická ochrana v priemysle
 • BEZÁKOVÁ, A.: Medzinárodný strojársky veľtrh
 • BEZÁKOVÁ, A.: Nevidíme to až tak čierno
 • JANATOVÁ, B.: Činnosť technika požiarnej ochrany
 • BEZÁKOVÁ, A.: BOZP v roku 2019 legislatívne požiadavky a prax
 • BALLUCH, R.: Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov
 • BEZÁKOVÁ, A.: Karcinogény
 • INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN
<< Späť na obsahy