<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 4/2020


OBSAH

 • TREBICHALSKÝ, P. – BAJČAN, D.: Technický návrh na redukciu tepelných záťaží spôsobených aktuálnymi klimatickými zmenami na verejných priestranstvách v mestských aglomeráciách
 • GORZÁS, M.: Analýza rizík oblúkových výbojov podľa NFPA 70E a IEEE 1584
 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020
 • BEZÁKOVÁ, A.: Poškodenie podporno-pohybovej sústavy
 • HATINA, P.: Posudzovanie rizík
 • MAČEK, I.: Smrteľný pracovný úraz na Železniciach SR
 • NEBEZPEČNÉ kliešte
 • BEZÁKOVÁ, A.: Horúčavy a pitný režim
 • HÚŠEK, J.: Prevádzka vodíkového generátora v automobiloch
 • BEZÁKOVÁ, A.: Pandémia COVID-19 zvyšuje potrebu ochrany pracujúcich pred vystavením biologickým látkam
 • BEZÁKOVÁ, A.: Choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agensmi
 • BEZÁKOVÁ, A.: Nielen o zmene hlavného inšpektora práce
 • BEZÁKOVÁ, A.: Hlavná inšpektorka na Inšpektoráte práce Prešov
 • RAJZINGER, J.: Kontroly požitia alkoholických nápojov na pracovisku
 • BEZÁKOVÁ, A.: Riziká vznikajúce v dôsledku nových technológií
 • BEZÁKOVÁ, A.: Filmy s postavičkou NAPO
 • BEZÁKOVÁ, A.: ESENER 2019 poukazuje na najväčšie problémy na pracoviskách v Európe – poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká
 • Nové slovenské normy STN | Inzercia | Informujeme | Legislatíva
<< Späť na obsahy