<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 4/2019


OBSAH

 • BEZÁKOVÁ, A.: Technická inšpekcia oslavuje svoje 25. výročie
 • MOTYČKA, V.: Bossing – právny pohľad na neprípustný zásah do práv zamestnanca, 2. časť
 • RAJZINGER, J.: BOZP pri tepelnej záťaži organizmu v hotelových a iných reštauráciách
 • BEZÁKOVÁ, A.: Nebezpečné chemické látky – seminár v Bratislave
 • A+A Budúcnosť práce – pracovná sila
 • TOMAŠKOVÁ, M. – CHOMOVÁ, K.: Hodnotenie rizík šijacieho stroja v obuvníckom priemysle a jeho bezpečná prevádzka
 • BEZÁKOVÁ, A.: 50. výročie inšpekcie práce
 • FARÁRIK, P.: Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa, 2. časť
 • KEREKEŠ, L.: Práca na skúšku neexistuje, nedajte sa nachytať!
 • KORDOŠOVÁ, M.: Letné študentské brigády a podmienky BOZP
 • MINÁRIK, P.: Agilita sa začína u každého z nás v hlave
 • RAJZINGER, J.: Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 • PRÍLOHA: 25 rokov činnosti expertnej inštitúcie Technickej inšpekcie
 • Nové slovenské normy STN | Inzercia | Informujeme | Legislatíva
<< Späť na obsahy