<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 4/2018


OBSAH

 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a legislatívne zmeny od 1. apríla 2018
 • BEZÁKOVÁ, A.: Agentúra EU-OSHA sa pripája k celosvetovej kampani Vision Zero
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zakladajúce valné zhromaždenie Slovenskej komory BOZP a OPP
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
 • MADA, M.: Ako je to vlastne s BOZP v stavebníctve?
 • DUDÁŠ, M.: TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA. Odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť vodiča trolejbusovej dopravy
 • ČEKAN, P.: Posúdenie rizík spojených s rekonštrukčnými prácami pri ochrane podzemných oceľových potrubí
 • KORDOŠOVÁ, M.: Ako motivovať zamestnancov na BOZP?
 • MINÁRIK, P.: Manažérska starostlivosť o mozog
 • MURÍN, M.: Chemické faktory pracovného prostredia
 • BEZÁKOVÁ, A.: Podpora Európskeho piliera sociálnych práv
 • BEZÁKOVÁ, A.: Dobrá bezpečnosť a ochrana zdrvia pri práci je pre podnik prínos
 • Nové slovenské normy STN | Inzercia | Informujeme | Legislatíva
<< Späť na obsahy