<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 3/2018


OBSAH

 • MURÍN, M.: Fyzikálne faktory pracovného prostredia v legislatíve
 • KUBICA, R.: Význam slova oboznamovanie a informovanie v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
 • BALLUCH, R.: Bezpečnosť výťahov a najčastejšie zisťované nedostatky
 • OSTROCHOVSKÝ, V.: Pritlačenie zamestnanca
 • GLATZ, J.: Obezita ako rizikový faktor zamestnancov
 • HRICKO, P.: Úrazové poistenie zamestnávateľa vo väzbe na nároky
 • BEZÁKOVÁ, A.: Výzva na prihlásenie súťažných príspevkov o Cenu za dobrú prax
 • KUBICA, R.: Pracovné prostriedky – úraz na pracovnom prostriedku
 • MADA, M. – CIBULA, M.: BOZP v oblasti poľnohospodárstva
 • KONFERENCIA Bezpečnosť technických zariadení 2018
 • MINÁRIK, P.: Čo by mal každý manažér vedieť o mozgu?
 • BEZÁKOVÁ, A.: INCOBOZ 2018
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky
 • BEZÁKOVÁ, A.: Ako možno čo najlepšie podporiť osoby, ktoré prekonali rakovinu, aby sa vrátili do práce?
 • ORAVEC, M. – LIPOVSKÝ, P. – ŠMELKO, M.: Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí a ich vplyv na zamestnanca
 • NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA
<< Späť na obsahy