<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 2/2020


OBSAH

 • ORAVEC, M. – GORZAS, M. – JANOŠÍK, R. – VARGOVÁ, S. – POLAČEKOVÁ, V.: Technická čistota
 • CHLÁDEK, M. – DAFČÍK, P.: Výbuch osobného automobilu v garáži rodinného domu s následným požiarom
 • VIZNEROVÁ, N.: Mobilný telefón – dobrý služobník, zlý pán
 • KORONAVÍRUS a nariadená karanténa zamestnancov
 • LUKAJKA, J.: GDPR pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxi
 • MEMORANDUM o spolupráci
 • BEZÁKOVÁ, A.: Konferencia o budúcnosti práce kladie dôraz na význam BOZP
 • FLIMEL, M.: Ergonomická racionalizácia práce vo výrobe
 • MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L.: Drevo a protipožiarna bezpečnosť 2020
 • SABO, M.: Smrteľný pracovný úraz pri ťažbe dreva
 • BEZÁKOVÁ, A.: BOZP v mikro a malých podnikoch
 • MIHÁL, P.: Aký je stav BOZP v malých a stredných podnikoch?
 • BEZÁKOVÁ, A.: Biologické látky a choroby súvisiace s prácou
<< Späť na obsahy