<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 2/2019


OBSAH

 • GAŠPARÍK, J.: Čo prináša nová medzinárodná norma STN ISO 45001:2019 v oblasti bezpečnosti práce
 • SABO, M.: Pracovný úraz spôsobený vysokozdvižným vozíkom pri nakladaní tovaru do návesu ťahača
 • HATINA, P.: Kultúra bezpečnosti
 • BEZÁKOVÁ, A.: Celoslovenský aktualizačný seminár BOZP a OPP
 • Rozbor pracovných úrazov za rok 2018
 • BEZÁKOVÁ, A.: Výmena informácií o Dobrej praxi
 • FOLTÍN, M.: BOZP pri prevádzkovaní mobilných pracovných prostriedkov
 • FOLTÍN, M.: Prehľad výkonu Inšpektorátu práce Bratislava
 • BEZÁKOVÁ, A.: Spolupráca s Európskou chemickou agentúrou
 • KOMÁR, P.: Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov. 1. časť
 • PAGÁČ, P.: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení automatizovaných a robotizovaných pracovísk v zmysle platnej legislatívy
 • INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | PRÍPADY, KTORÉ VARUJÚ | INZERCIA
<< Späť na obsahy