<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 1/2020


OBSAH

 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Práca zaradená z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2
 • SABOVÁ DANKOVÁ, L.: Výsledky kontrol v rámci európskej kampane SLIC. BOZP agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov
 • BEZÁKOVÁ, A.: Blahoželanie – prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
 • BEZÁKOVÁ, A.: BOZP pri výstavbe jadrovej elektrárne v Barakah – rozhovor s Ing. Marekom Rolincom, MBA
 • HURTUKOVÁ, R.: Legislatíva v oblasti BOZP a skúsenosti z aplikačnej praxe
 • KEREKEŠ, L.: Inšpekcia práce uzavrela rok s rekordne nízkym počtom závažných úrazov
 • LUKAJKA, J.: Bezpečná práca v roku 2020 - povinnosti, sankcie, „vyvinenie“ a obhajoba, 2. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: WIRE a TUBE 2020
 • BEZÁKOVÁ, A.: Chorvátsko preberá predsedníctvo Rady EÚ
 • BEZÁKOVÁ, A.: Filmová cena – Zdravé pracoviská
 • BEZÁKOVÁ, A.: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
 • MRÁZ, Ľ.: Vplyv výroby a prevádzky konštrukcií na ich spoľahlivosť a bezpečnosť
 • INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | PRÍPADY, KTORÉ VARUJÚ
<< Späť na obsahy