<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 1/2019


OBSAH

 • ŠADEROVÁ, J.: Identifikácia rizík v skladovej prevádzke a ich hodnotenie pre vybrané pracovné pozície v sklade
 • TROŠANOVÁ, M.: Obaly a neobalové výrobky a odpady z nich v kontexte zmien v zákone o odpadoch od 1. januára 2019
 • SABO, M.: Úraz pri demontáži technologických zariadení závlahovej čerpacej stanice
 • MARKULÍK, Š. – KOZEL, R.: Význam rizika a systém manažérstva kvality
 • BEZÁKOVÁ, A.: Blahoželanie – Ing. Hatina
 • KORDOŠOVÁ, M.: Odpovedáme čitateľom. Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • KUZMA, M.: Duálne vzdelávanie
 • ČECHOVÁ, I. – DULINA, Ľ. – GAŠO M.: Subjektívna odozva sestry na fyzickú záťaž spôsobenú jej prácou
 • MINÁRIK, P.: Investícia do pochopenia základných princípov fungovania ľudského mozbu sa oplatí
 • ORAVEC, M. – ŠMELKO, M.: Magnetické polia mobilných zdrojov
 • BEZÁKOVÁ, A.: Agentúra EU-OSHA si pripomína 25. výročie svojho vzniku
 • BEZÁKOVÁ, A.: Blahoželanie – Ing. Kasana
 • TUREKOVÁ, I.: Je potrebné monitorovať oxid uhličitý v triedach?
 • BEZÁKOVÁ, A.: Nové informácie týkajúce s vystavenia nebezpečným látkam na pracovisku
 • BEZÁKOVÁ, A.: Výstražné kontrolné systémy na identifikáciu chorôb z povolania
 • INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | PRÍPADY, KTORÉ VARUJÚ
<< Späť na obsahy