<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 1/2018


OBSAH

 • MURÍN, M.: Chemická legislatíva nie je len o chemických látkach
 • HORŇÁK, M.: Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP
 • BEZÁKOVÁ, A.: Odchod do dôchodku – Ing. Dušan Adamček
 • BALÁŽIKOVÁ, M.: Potreba merania nízkofrekvenčného hluku na pracoviskách
 • NĚMEC, M.: Príklady financovania prevencie pracovných úrazov v zahraničí (príklady dobrej praxe)
 • FANFAROVÁ, A.: Vzdelávanie a výcvik hasičov s využitím simulačných technológií a virtuálnej reality
 • CHROMEK, I. – MRAČKOVÁ, E.: Hasičský šport v kategórii TFA
 • BEZÁKOVÁ, A.: Veľtrhy WIRE a TUBE 2018
 • BEZÁKOVÁ, A.: Blahoželanie – Ing. Jozef Čapkovič
 • JANCÍK, J. – FLACHBART, J. – MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L.: Vybrané aspekty vysokohorskej turistiky a jej bezpečnosti na Slovensku
 • KORDOŠOVÁ, M.: BOZP v duálnom vzdelávaní a príprave na povolanie
 • BEZÁKOVÁ, A.: Bulharské predsedníctvo EÚ
<< Späť na obsahy