Objednávky


Časopis BEZPEČNÁ PRÁCA si môžete objednať:
Ročné predplatné – 33,30 Eur
Cena jedného výtlačku - 5,55 Eur

Publikáciu BEZPEČNÁ PRÁCA NA STAVBE si môžete objednať:
Cena pri objednávke (bez DPH / s DPH):
1 ks: 51,30 Eur / 56,43 Eur
od 5 ks: 45,27 Eur / 49,79 Eur
od 10ks: 42,25 Eur / 46,47 Eur